CHI HỘI GỖ DÁN VIỆT NAM

Mục đích ra đời: 

Chi hội gỗ dán - trực thuộc Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam là một chi hội hoạt động chuyên sâu về sản phẩm gỗ dán, ván ép (Plywood). Chi hội gỗ dán ra đời với mong muốn tạo ra một sân chơi cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả những cá nhân, tổ chức quan tâm tới sản phẩm gỗ dán, ván ép.

Sứ mệnh, nhiệm vụ

Sứ mệnh: Tạo ra một môi trường mở lành mạnh để việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ dán trở nên thuận tiện hơn cho tất cả người tham gia

Nhiệm vụ: Cung cấp thông tin, kết nối các thành viên, phối hợp với các Hiệp hội/Chi hội liên quan để cập nhập những thông tin mới nhất liên quan đến sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ dán, ván ép

Tiêu chí hoạt động

Công khai minh bạch: Chi hội gỗ dán phối hợp với các Hiệp hội ban ngành khác để cung cấp thông tin mới nhất về ngành gỗ dán nói riêng và ngành công nghiệp lâm sản nói chung

Cởi mở hội nhập: Chi hội gỗ dán là một sân chơi mở dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức quan tâm tới sản phẩm gỗ dán, không phân biệt vùng miền và tư cách pháp nhân

Phát triển  đổi mới: Đổi mới luôn song hành cùng phát triển bền vững. Chi hội gỗ dán luôn nỗ lực nâng cao chất lượng thông tin và lan tỏa tinh thần yêu nghề tới các thành viên

Tiếp nhận phản hồi: Chi hội gỗ dán chân thành tiếp nhận những ý kiến đóng góp phản hồi từ các thành viên để ngày càng cải tiến hơn và xóa bỏ những giới hạn